Prekių grąžinimas

Aukcionas.lt nedalyvauja prekių grąžinimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimo procese ir nereguliuoja šių procesų vykdymo. Aukcionas.lt gali padėti Pirkėjui ar Pardavėjui susitarti dėl prekių grąžinimo ir pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.

Kokybiškos ir skelbimų turinį atitinkančios prekės gali būti grąžinamos ar jų pirkimo-pardavimo sutartys nutraukiamos tik Pardavėjui sutinkant ir/ar LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

Jei Pardavėjas pardavė prekę, kuri neatitinka skelbime nurodytos informacijos arba yra sugadinta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybines institucijas dėl jo teisių ginimo (valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teismas).

Tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas turi teisę informuoti aukcionas.lt apie nepagrįstus kitos pirkimo-pardavimo sutarties Šalies reikalavimus ar neteisėtai vykdomą veiklą. Aukcionas.lt atliks vidinį patikrinimą ir nustatęs, kad Pirkėjas ne pirmą kartą reiškia Pardavėjams nepagrįstus reikalavimus, arba dėl Pardavėjo parduodamų prekių yra pateikta ir kitų Pirkėjų skundų, gali apriboti teisę šiems asmenims naudotis Platforma. Aukcionas.lt skatina informuoti apie kilusius incidentus, kadangi tokiu būdu bus paprasčiau nustatyti ir apriboti galimybę nesąžiningiems asmenims naudotis Platforma, tuo pačiu sukuriant sąžiningus asmenis vienijančią bendruomenę bei saugią terpę pirkimo-pardavimo sutartims elektroninėje erdvėje sudaryti.