Mokesčiai

   MOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI AUKCIONAS.LT PLATFORMOS PASLAUGOMIS


    Aukcionas.lt netaiko Pirkėjams jokių mokesčių už naudojimąsi Platformos paslaugomis. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo sumokėti už prekių siuntimą ar sumokėti kito pobūdžio mokesčius. Informuojame, kad tokius mokesčius taiko Pardavėjai, o ne Aukcionas.lt.

Pardavėjai moka Aukcionas.lt mokestį tik už sėkmingą prekės pardavimą, t. y. prekės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Pardavėjams nėra taikomas mokestis už parduodamos prekės skelbimo Platformoje patalpinimą.

Už sėkmingą prekės pardavimą per Platformą, Pardavėjas turi sumokėti Aukcionas.lt 10 proc., nuo parduotos prekės kainos, nurodytos skelbime (toliau – Sėkmės mokestis). Siekiant išvengti sukčiavimo ir manipuliavimo mokėtino Sėkmės mokesčio dydžiu. Sėkmės mokestis skaičiuojamas nuo kainos, kurį yra nurodyta skelbime, o ne nuo realios prekės pirkimo-pardavimo kainos, dėl kurios Pirkėjas ir Pardavėjas faktiškai susitarė. Nustačius, kad Pardavėjas ženkliai sumažino prekės kainą skelbime prieš pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą ar įkėlė naują tokios pačios prekės skelbimą su mažesne kaina, bus laikoma, kad toks sumažinimas atliktas siekiant neteisėtai sumažinti mokėtiną Sėkmės mokestį. Tokiu atveju Sėkmės mokestis bus apskaičiuojamas nuo pirminės Prekės kainos, nurodytos skelbime.

Aukcionas.lt bet kuriuo metu gali pakeisti nustatytą Sėkmės mokesčio dydį. Skelbimai įkelti Platformoje iki Sėkmės mokesčio pakeitimo bus apmokestinami pagal jų įkėlimo metu taikytą Sėkmės mokestį. Tokiems skelbimams naujas Sėkmės mokestis bus taikomas po skelbimų atnaujinimo ar redagavimo.