Kaip tapti pardavėju

Kaip tapti pardavėju platformoje


Pardavėju gali būti tik Platformoje registruotas asmuo, kuriuo tapatybę yra nustatęs aukcionas.lt.Pardavėjas, ketinantis naudotis Platforma, turi turėti atidarytą Paysera mokėjimo sąskaitą ir Payserą paskyrą. Turėdamas Paysera paskyrą, Pardavėjas galės prisijungti prie aukcionas.lt Platformos ir Paysera pagalba patvirtinti savo tapatybę.

Asmuo gali pradėti naudotis Platforma tik po to, kai Platformoje patvirtinama Pardavėjo tapatybę. Pardavėjas jungdamasis kaip fizinis asmuo, savo tapatybę turi patvirtindamas prisijungdamas prie savo asmeninės Paysera paskyros, o jungdamasis kaip juridinis asmuo – turi jungtis su juridinio asmens Paysera paskyra.

Patvirtinęs savo tapatybę, Pardavėjas Platformoje galės suvesti, keisti kitus savo duomenis.

Tokie reikalavimai yra nustatyti tam, kad aukcionas.lt galėtų apsaugoti Pirkėjų interesus ir apriboti galimybę Platforma naudotis sukčiavimo tikslais.


Pardavėjo registracija Platformoje nebus tvirtinama tokiais atvejais:

· Pardavėjas jau buvo pašalintas iš Platformos už Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų pažeidimą ir aukcionas.lt neturi duomenų leidžiančių manyti, kad Pardavėjas daugiau nepažeis Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų naudodamasis Platforma;

· viešojoje erdvėje skalbiama informacija apie Pardavėjo galimai neteisėtus veiksmus, netinkamai įvykdytus sandorius, iškeltas bylas teisme ar vykstančius ginčus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;

· kitais atvejais, kai aukcionas.lt mano, jog bendradarbiavimas su Pardavėju gali sukelti neigiamų padarinių aukcionas.lt ir Pirkėjų teisėms, taip pat aukcionas.lt ar Platformos reputacijai.